Умови договору

Публічний договір купівлі-продажу товару в інтернет- магазині «ТехПро»


Керуючись ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та Правил продажу товарів під замовлення поза торговими та офісними приміщеннями, затвердженими наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 року № 103, шляхом розміщення, приведеного нижче Публічного договору купівлі-продажу Товару , а також інформація, що міститься на сайті інтернет-магазину «ТехПро»: http://www.tehpro.if.ua/ (далі - Сайт) Продавець робить пропозицію (оферту) як фізичним особам, так і юридичним особам (далі - Покупець) по придбанню товарів, розміщених на Сайті, на умовах вказаного договору купівлі-продажу товарів.

1. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

1.1. Інтернет-магазин «ТехПро» - веб-сторінка http://www.tehpro.if.ua/

1.2. Продавець - юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на Сайті інформацію про товари, які вона реалізує. Продавцем може бути будь-яка особа, якій було надано право на розміщення на Сайті інформації про товар. Найменування продавця вказується в документах на передачу Товару Покупцеві.

1.3. Публічний договір - договір купівлі-продажу, який встановлює для всіх Покупців, крім тих, кому відповідно до законодавства України надаються пільги, однакові умови придбання Товару на умовах публічної пропозиції від моменту її акцептування покупцем.

1.4. Оферта - пропозиція продавця, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі відповідно до ст. 641 Громадянського кодексу України, укласти з ним договір на умовах, які передбачені Публічним договором. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті.

1.5. Акцепт - надання Покупцем повної та безумовної згоди Продавцю на пропозицію укласти цей Публічний договір на умовах, передбачених Публічним договором, що оформляється одним із нижченаведених способів:

1.5.1. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару на електронну пошту, розміщену на Сайті;

1.5.2. шляхом направлення Покупцем письмового Замовлення Товару по фізичній адресі продавця, яка вказана на Сайті;

1.5.3. шляхом направлення Покупцем текстового повідомлення з письмовим замовленням Товару на телефонні номери, вказані на Сайті;

1.5.4. шляхом відправлення Покупцем за допомогою системи, розміщеної на Сайті, Замовлення на Товар;

1.5.5. Усне замовлення Товару по телефону або в офісі інтернет-магазину «ТехПро».

З моменту отримання Продавцем від Покупця Замовлення на Товар даний Договір вважається укладеним.

1.6. Замовлення - окремі позиції з асортименту Товару, вказані Покупцем при розміщенні замовлення на Сайті або замовлені будь-яким іншим способом.

1.7. Кур'єрська доставка - безпосередня передача Товару від співробітника служби доставки Покупцеві у місці, зазначеному Покупцем в якості адреси доставки, на платних або безкоштовних умовах.

1.8. Суттєвий недолік - недолік, який робить неможливим або недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник через продавця, після його усунення з'являється знову за незалежних від Покупця причин і при цьому володіє одним із перерахованих нижче ознак:

1.8.1. недолік взагалі не може бути усунено;

1.8.2. усунення недоліку вимагає більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів;

1.8.3. недолік робить Товар істотно іншим, ніж передбачено Публічним договором.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується передавати Покупцю Товар, що належить продавцеві на праві власності, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його в порядку та на умовах, передбачених Публічними договором.

2.2. Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з умовами даного Договору, і Продавець не зобов'язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім публікації його на Сайті.

2.3. Покупець ознайомлюється з цим Договором, реєстраційними даними продавця, порядком прийняття претензій, з характеристиками Товару, з ціною Товару, умовами оплати вартості Товару, умов доставки Товару та оплати вартості такої доставки, гарантійних зобов'язань щодо Товару, порядком розірвання даного Договору.

2.4. Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про Товар, який продається за умовами цього Договору, а саме стосовно його форм, габаритів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристик матеріалу, з якого Товар виготовляється і з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики Товару та їх значення та погоджується на придбання такого Товару з такими характеристиками.

2.5. По письмовій вимозі покупця даний Договір може бути роздрукований та підписаний Сторонами.


3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на Товар вказана на Сайті в національній валюті України (гривня) за одиницю Товару згідно встановленому прейскуранту.

3.2. Продавець залишає за собою право змінити вартість Товару до оформлення замовлення без попередження покупця.

3.3. Оцінювальною є ціна, зазначена у відповідному розділі на Сайті при безготівковому розрахунку банківською карткою, або ціна, вказана у відповідному розділі на Сайті на момент отримання Покупцем номера рахунку при оплаті за допомогою платіжних терміналів, або ціна вказана у виставленому рахунку.

3.4. Ціни вказані на Сайті можуть носити ознайомчий характер.


4. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОСТАВКИ ТОВАРУ

4.1. Розрахунки між Сторонами за умовами цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів:

4.1.1 шляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених в рахунку на оплату відповідного Товару, наданого Покупцем Продавцю;

4.1.2 готівкою для довіреної особи покупця при отриманні Товару в офісі;

4.1.3 безготівковий через будь-який банк відповідно до виписаного рахунку-фактури;

4.1.4 готівкою або через термінал ПАО КБ «ПриватБанк» або Ibox;

4.1.5 оплата через Приват24 або Liqpay.

4.2. Датою оплати Покупцем вартості Товару вважається дата зарахування відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

4.3. Покупець зобов'язується оплатити 100 (сто)% вартості Товару за 1 календарний день до доставки відповідно до п.п. 4.9. Договору Товару в разі наявності замовленого Товару в складі продавця.

4.4. У разі відсутності Товару на складі у продавця оплата Товару здійснюється таким чином:

4.4.1. Покупець зобов'язується оплатити до 70 (сімдесяти)% вартості Товару протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту замовлення;

4.4.2. Покупець зобов'язується оплатити вартість товару за виключенням суми вказаного в п. 4.4.1. 1.1.1. не пізніше ніж за день до доставки відповідно п.п. 4.9. Товару.

4.5. Перед здійсненням поставки Товару Покупець, співробітники інтернет-магазину та / або курьера, та / або третьої сторони, яка здійснює доставку замовленого Товару за дорученням продавця, має право вимагати від Покупця надавати документ, що підтверджує факт оплати Товару.

4.6. В разі часткової або несвоєчасної оплати Покупцем за замовлений товар Продавець залишає за собою право не поставляти Товар, призупинення або повне невиконання взятих на себе зобов'язань і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки такого рішення / дії. При цьому Продавець інформує Покупця про настання таких подій і пропонує можливі заходи щодо їх усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

4.7. Товари гарантуються і надаються тільки після отримання повної оплати продавцем, що означає оплату 100 (сто)% вартості замовленого Товару згідно діючих цін на момент оформлення замовлення.

4.8. Поставка замовленого Товару здійснюється відповідно до умов, зазначених на сайті в розділі «Доставка».

4.9. Доставка замовленого Товару здійснюється наступними способами:

4.9.1. Продавцем з умовами збільшення вартості товару на доставку до під'їзду будинку;

4.9.2. кур'єрською або експедиторською службою за рахунок покупця;

4.9.3. Покупцем зі складу продавця;


4.10. В разі доставки Товару Продавець несе відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцю.

4.11. В разі доставки Товару кур'єрською або експедиторською службою, відповідальність за збереження Товару до моменту його передачі Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба.

4.12. Продавець зобов'язується доставляти Товар Покупцю протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту отримання Замовлення у разі наявності Товару на складі у продавця.

4.13. Продавець зобов'язується доставити Товар Покупцю протягом 45 (сорока п'яти) робочих днів з моменту отримання попередньої оплати Товару в порядку, передбаченому Публічним договором, у разі відсутності Товару на складі у продавця.

4.14. В разі затримки доставки Товару не по вині Продавця, термін доставки може бути продовжений на 15 (п'ятнадцять) календарних днів, за умови попереднього повідомлення продавцем Покупця про затримку шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Покупця або по телефону вказаному Покупцем. Таке продовження термінів не є порушенням зобов'язань по Договору.


4.15. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту 100 (сто)% оплати вартості Товару.

4.16. У випадку, передбаченому п.п. 4.9.1. Даного Договору, Продавець повідомляє про вартість доставки покупця при оформленні Покупцем замовлення.

4.17. У випадках, передбачених п.п. 4.9.2 - п.п. 4.9.3. Даного Договору вартість доставки озвучується менеджерами продавця в телефонному режимі на вказаний Покупцем номер телефону до / в день відправлення Товару.

4.18. При доставці Товару та відсутності покупця в умовному місці та часі, що було вказано в Замовленні, повторна доставка оплачується додатково відповідно до тарифів.

4.19. Покупцеві може бути відмовлено в оформленні покупки Товару в разі відсутності Товару в наявності (на складі).


5. ГАРАНТІЯ І ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЙ

5.1. На всі Товари Продавця поширюються гарантійні зобов'язання, відповідно до законодавства України. Гарантійні зобов'язання починаються з моменту поставки Товару Покупцеві.

5.2. Продавець надає гарантію товару на строк від 12 місяців залежно від Товару з моменту фактичного отримання Товару.

5.3. У разі виявлення Покупцем протягом гарантійного терміну недоліків Товару Покупець має право:

5.3.1. на пропорційне зниження ціни Товару;

5.3.2. на безкоштовне усунення недоліків Товару в розумний термін;

5.3.3. на відшкодування витрат на усунення недоліків Товару.

5.4. У разі виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків Товару Покупець має право:

5.4.1. на зупинення Публічного договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми;

5.4.2. вимагати заміни Товару на такий же або аналогічний, з числа наявних у продавця.

5.5 У разі виявлення істотних / прихованих недоліків Товару після прийому Товару, Покупець зобов'язаний повідомити продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

5.6. Доставка Товару для усунення недоліків протягом гарантійного строку або після закінчення гарантійного строку здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

5.7. Розгляд претензій Покупця відбувається в строгому порядку відповідно до ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

5.8. Колір та форма товару можуть відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. За невиконання або невідповідне виконання зобов'язань за публічним договором Продавець та Покупець несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

6.2. У разі порушень термінів здійснення платежів, передбачених Публічним договором, Покупець зобов'язується виплатити продавцеві пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожний день прострочення платежу.

6.3. Сума збитків (як матеріальних, так і нематеріальних), які можуть бути компенсовані Покупцеві у зв'язку з невиконанням замовлення або його невідповідним виконанням, іншими порушеннями прав покупців у відповідності зі ст. 22 Громадянського кодексу України обмежено до 0,1% від вартості придбаного Товару.

6.4. У разі дострокового припинення Публічного договору по ініціативі продавця, за умови дотримання Покупцем всіх умов даного Договору, до моменту доставки Товару Покупцю Продавець зобов'язується повернути Покупцеві 100 (сто)% попередньої оплати за Товар.

6.5. Виплата пені або штраф не звільняє покупця або продавця від виконання зобов'язань за Публічним договором.


7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1. Договір набирає законну силу з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання зобов'язань продавцем і покупцем.

7.2. Публічний договір може бути достроково припинено:

7.2.1. за взаємним погодженням продавця та покупця;

7.2.2. за рішенням суду;

7.2.3. в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що підтверджується відповідним документом компетентного органа;

7.2.4. в разі відсутності Товару в наявності (на складеі) і відмові покупця на заміну Товару іншим аналогічним Товаром.

7.3. Сторони домовились, що у разі припинення цього Договору за ініціативою покупця або відмови покупця від доставки та передачі продавцем Товару, після оплати вартості товару та оформлення замовлення такого товару Продавцем у виробника, Продавець має право не повертати Покупцю сплачені ним грошові кошти або має право повернути такі грошові кошти частково в розмірі не більше 1% від загальної вартості Товару, який був замовлений Покупцем. Продавець має право повернути грошові кошти покупця в будь-який інший розмір, якщо про це є взаємне згода сторін у відповідності до даного Договору.

 

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Всі суперечки, які виникли в зв'язку з невиконанням або невідповідним виконанням умов Публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

8.2. Суперечки, які не вдалося врегулювати шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Недійсність окремих положень Публічного договору не передбачає недійсності Публічного договору в цілому, оскільки можна дозволити, щоб цей Публічний договір міг бути укладений без включення до нього таких положень.

8.4. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення замовлення він (Покупець) отримує повідомлення про включення добровільно наданих продавцям власних персональних даних в базу персональних даних «Контрагенти».

8.5. Покупець дозволяє здійснювати всі дії, які відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» є обробкою персональних даних покупця, відповідно до сформульованої цілі їх обробки, яка є забезпеченням реалізації господарських, господарсько-правових, податкових відносин і відносин у сфері, передбаченій реєстраційними документами, бухгалтерського обліку, відносин у сфері управління людськими ресурсами та здійсненням з такими даними операційної діяльності, яка дозволяє закріпити особу за певним об'єктом у сфері її діяльності відповідно до Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

8.6. Для досягнення цілі обробки бази персональних даних «Контрагенти» Покупець надає дозвіл на здійснення обробки своїх особистих даних у обсязі, наданому їм при укладанні договору з продавцем і необхідного для реалізації вище перерахованих цілей.

8.7. Покупець підтверджує, що з моменту оформлення замовлення, він (Покупець) ознайомився з правами, передбаченими Законом України «Про захист персональних даних».

8.8. Покупець надає свою згоду на обробку, збереження та передачу (розповсюдження) своїх особистих даних третім особам, які включені в базу персональних даних продавця «Контрагенти», виключно з метою, передбаченою цим Договором.

8.9. Покупець надає своє згоду на зберігання своїх особистих даних протягом 75 (сімдесяти п'яти років).

8.10. Покупець допускає доступ до персональних даних, які включені в базу персональних даних продавця «Контрагенти», третім особам у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, і не вимагає повідомлення про передачу (розповсюдження) персональних даних, які включені в базу персональних даних «Контрагенти », Якщо така передача (розповсюдження) здійснюється виключно з метою, передбаченогою цим Договором.